Başvuru ve Kayıt Takvimi

2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Süreç Takvimi
Başvuru Tarihleri 01 Temmuz 2024 – 24 Temmuz 2024
Türkçe Yeterlilik Sınavı* 26 Temmuz 2024
Başvuruların Komisyonca Değerlendirilmesi 26 Temmuz 2024 – 05 Ağustos 2024
Asıl ve Yedek Kazananların İnternet Sayfasında İlanı 12 Ağustos 2024
Asıl Adayların Kayıtları 09 Eylül 2024 – 10 Eylül 2024
Açık Kontenjanlar İçin Yedek Adayların İnternet Sayfasında İlanı 12 Eylül 2024
Yedek Adayların Kayıtları 16 Eylül 2024 – 17 Eylül 2024
* Öğretim dili %30 Almanca olan programlara başvuruda bulunacak adayların B2 seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını veya 700 saat Türkçe eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmaları gerekmektedir. Aksi halde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğretim dili Almanca olan programlara başvuran adaylardan Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.