Başvuru Koşulları

Aşağıdaki statülerden herhangi birisine sahip olan adaylar başvuru koşullarını sağlamaları halinde üniversitemizin Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanına başvuru yapabilirler.
 
Statü – 1 : Doğumdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olan ve  12 yıllık eğitimini yurtdışında tamamlayan

Statü – 2 : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmayan ve 12 yıllık eğitimini yurtiçinde veya yurtdışında tamamlayan

Statü – 3 : Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sahip olan ve 12 yıllık eğitimini yurtiçinde veya yurtdışında tamamlayan

Başvuru Koşulları
 
Durum 1 - ) Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 12 yıllık öğretim kurumlarında yükseköğretim giriş yeterliliği (Hochschulzugangsberechtigung) sağlayacak bir eğitim alan adaylar

a - ) Abitur veya Matura (allgemeine Hochschulreife) diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak),

b - ) Fachgebundene Hochschulreife diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (diplomasına sahip oldukları meslek alanı ile ilgili bir lisans programına başvurabilirler),

c - ) Fachhochschulreife diplomasına sahip olan ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda 2 defa yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’ndan (TR-YÖS) 500 üzerinden en az 425 alan adaylar,

 
Durum 2 -) Almancanın resmi dil olarak konuşulmadığı bir ülkede 12 yıllık öğretim kurumlarında yükseköğretim giriş yeterliliği (Hochschulzugangsberechtigung) sağlayacak bir eğitim alan adaylar,

a - ) Abitur veya Matura diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak),

b - ) Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Almanca hazırlık sınıfından muafiyet sağlayan belgeye, 100’lük not sisteminde en az 75 diploma notuna sahip olan ve TR-YÖS’ten en az 400 alan adaylar (Farklı not sistemlerinde alınmış diploma notlarının 100’lük Not Sistemine karşılıklarının belirtildiği resmi belge ibraz edilmesi zorunludur.)

c - ) Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Almanca hazırlık sınıfından muafiyet sağlayan belgeye sahip olan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı’ndan aşağıdaki tabloda başvuruda bulunulacak programa ilişkin belirlenen sınav grubundan istenilen puanı almış adaylar başvuruda bulunabilirler.

 
Fakülte Adı Program Adı Sınav Grubu Puan ( 700 Üzerinden )
Fen Fakültesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Grup I 500
Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Grup IV 500
Fen Fakültesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Grup I 480
Hukuk Fakültesi Hukuk Grup III 550
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Grup II 550 ve Matematik Sınav Puanı 150 Üzerinden En Az 100
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Grup II 550 ve Matematik Sınav Puanı 150 Üzerinden En Az 100
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grup II 575
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Grup III 550
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Grup II 575
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Grup I 550
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği