Kontenjan

2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları
 
Fakülte Adı Program Adı Kontenjan
Fen Fakültesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 5
Moleküler Biyoteknoloji 5
Enerji Bilimi ve Teknolojileri 5
Hukuk Fakültesi* Hukuk* 5*
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 5
İşletme 5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 5
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri 5
Sosyoloji 5
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 5
Elektrik - Elektronik Mühendisliği 5
Endüstri Mühendisliği 5
Mekatronik Mühendisliği 5
İnşaat Mühendisliği 5
Makine Mühendisliği 5
*Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan birden çok vatandaşlığa sahip adaylar için ayrılan kontenjanın %10’nu aşmayacak şekilde yerleştirme yapılır.