Erasmus+ Uluslararası Öğrenim Hareketliliği

ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ( Student Mobility for Studies - SMS)

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) ve yükseköğretim kurumunun kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmeleri beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Faaliyet Süresi:

1.  Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay (60 gün) ve azamî süre ise 12 tam aydır.

2.  Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez.

3.  Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir.

4.  Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

5. Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.

6. Öğrenci, mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

7. Öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin, mesleki deneyim elde edilecek staj faaliyeti içerecek şekilde (eşzamanlı veya takiben) gerçekleştirilmesi mümkündür. Stajı da içeren bu faaliyet asgari 3 ay sürebilir ve öğrenim hareketliliği üzerinden hibelendirilir.

* Erasmus  ECHE (Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesi) Türkçe - English
Erasmus+ Hareketlilik Öncesi ve Sonrası Kontrol Belgeleri
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Feragat Dilekçesi
Erasmus Öğrenci Beyannamesi
Erasmus+ Certificate of Attendance ( Katılım Belgesi)
Erasmus+ Policy Statement
TAU Uluslararası Erasmus+ Anlaşmaları ve Kontenjanları için tıklayınız
TAU 2023-2024 Bahar Dönemi Tahmini Kontenjanlar
Erasmus+ Koordinatörler Listesi