Not Sistemi

2011 yılında Türk Yüseköğrenim Kanunu‘nda kabul edilen hükümlerde olduğu gibi TAÜ notlandırma sistemi olarak Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (ECTS) kullanmaktadır. TAÜ lisans, yüksek lisans ve doktoradan oluşan üç aşamalı bir eğitim sistemine sahiptir. Bu aşamalara ait ders yapılanması ve kalite seviyesi Bologna Süreci’nde öngörüldüğü şekilde tasarlanmıştır. Yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler Eğitim Anlaşması’nı (Learning Agreement) yerine getirmek zorundadırlar.  Hedeflenen başarı sonuçları Erasmus koordinatörü tarafından Eğitim Anlaşması’na göre ve TAU’daki program müfradatıyla karşılaştırılır, alınan notlar TAU sistemine dönüştürülür ve TAU’daki öğrenci transkriptine işlenir.

TAU’daki tüm bölümler sömester başı 30 kredi alacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece giden öğrenciler misafir oldukları üniversitelerdeki eğitim sistemine kolaylıkla uyum sağlayabilirler. 
 

Türk - Alman Üniversitesi Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi