Sigorta


6111 sayılı kanunun 34. Maddesinde yer alan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. Maddesi (g) bendinde gerçekleştirilen değişiklik sonucu burs olanakları olmayan yabancı uyruklu öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilmeleri için prim giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.

1. Üniversiteye ilk kayıt tarihinizden itibaren 3 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuruya dair e-imzalı veya imzalı, kaşeli belgeyi ikamet izni müracaatında kullanabilirsiniz.(İl Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine başvuru yaparak bu belgeyi almalısınız.)

2.Özel Sağlık Sigortası :Eğer İlk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde Genel Sağlık Sigortası için başvuru yapmazsanız özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.

3. İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalandığınıza dair il sosyal güvenlik birimlerinden e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge temin etmeniz halinde bu belgeyi de ikamet izni müracaatında kullanabilirsiniz.

4.Sosyal Güvenlik Kurumunudan almış olduğunuz e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesini de ikamet izni müracaatında kullanabilirsiniz.


Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruyu görmek için tıklayınız

!!! Information about Health Insurance for Incoming Students