Gerekli Belgeler

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Adayların, başvuru belgelerinin Almanca ve İngilizce dışındaki bir dilde olması halinde noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sahibinin birden fazla vatandaşlığı olması halinde hepsini beyan etmesi zorunludur. Eksik beyan halinde bunun daha sonra -kayıttan sonra bile- fark edilmesi halinde ve öğrencinin Türk vatandaşlığının da bulunduğunun tespiti halinde öğrencinin kaydı mutlaka silinecektir.

Eksik belge olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.


Gerekli Belgeler

 
 1. Lise Diploması,
 2. Denklik Belgesi - Lise Diploması,
  • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerden alınmış Denklik Belgesi Bu belge başvuru aşamasında zorunlu olmayıp denklik belgesi bulunan adayların başvuruda vermesi beklenir. Ancak kayıt hakkı kazanan adayların denklik belgesinin aslını kayıtta teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edemeyenlerin kayıtları yapılmaz.
 3. Transkript Belgesi,
  • Lisede aldığı derslerini, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi olmalıdır.
 4. Azerbaycan Üniversite Giriş Sonuç Belgesi,
  • Azerbaycan Cumhuriyeti’nden başvuran adaylar için gerekmektedir.
 5. TR - YÖS Sonuç Belgesi,
  • TR - YÖS sınavı ile başvuran adaylar için gerekmektedir.
 6. Almanca Dil Belgesi,
  • Almanca Dil Belgesi, Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dil belgelerinden olmalı ve seviyesi en az C1 seviyesinde olmalıdır.
 7. Türkçe Dil Belgesi,
  • %30 Almanca %70 Türkçe eğitim veren bölümlere başvuran adaylar için gerekmektedir. 
 8. Pasaport Fotokopisi,
  • Kimlik bilgilerini, pasaport bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfanın fotokopisi olmalıdır.
 9. Yurda Giriş - Çıkış Belgesi veya Pasaportun Giriş - Çıkış Damgalarının Olduğu Sayfa Fotokopisi,
  • T.C. uyruklu adaylar ile uyruğundan birisi T.C. olan birden çok vatandaşlığa sahip adaylar için gerekmektedir.
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
  • T.C. uyruklu adaylar ile uyruğundan birisi T.C. olan birden çok vatandaşlığa sahip adaylar için gerekmektedir.
 11. Mavi Kart Fotokopisi,
  • Mavi Kart ile başvuran adaylar için gerekmektedir.
 12. İkametgah Tezkeresi,
  • Halihazırda Türkiye’de ikamet eden başvuru sahipleri için gerekmektedir.
 13. Fotoğraf
 14. Değerlendirme Ücreti Dekontu
  • Değerlendirme ücreti her bir program için 50 Euro veya Merkez Bankası kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı olarak aşağıdaki banka hesap numaralarına yatırılacaktır. Başvurulacak her program için ayrı bir değerlendirme ücreti ödenmesi gerekir. ( Eğer iki programa başvuracaksanız, 100 Euro ödenmelidir. Lütfen en fazla iki programa başvurulabileceğine dikkat ediniz. )
  • Değerlendirme ücreti dekontu başvuruda sunulmalıdır.