Vize ve Oturma İzni

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzni Başvuru İşlemleri
 
Üniversitemizde öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’ye yasal yollarla giriş yapmış olması kaydıyla ve başka bir yasal kalış hakkına (uluslararası koruma başvuru/statü sahibi, geçici koruma sahibi, çalışma izni sahibi vb.) sahip olmamaları durumunda İkamet İzin Belgesi başvurusunda bulunabilirler.
 
İlk Kez İkamet İzni Başvurusu :
 
Adım 1 – ) https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinde bulunan e-ikamet sekmesinden “ İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum ” alanı tıklanarak Başvuru Formu doldurulur. Bu alandaki bilgiler dikkatlice belirtilmelidir. Yanlış veya eksik bilgi olmaması halinde ikamet izni başvuru süreci uzayabilir. Başvuru Formu doldurulduktan sonra formun çıktısını alınır ve ilk sayfadaki imza alanı imzalanır.
 
Adım 2 – ) Öğrenci İkamet İzni başvurusu için gerekli belgeler hazırlanır.
  α Islak İmzalı İkamet İzni Kayıt / Başvuru Formu
α Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge
α E – İmzalı veya Islak İmzalı ve Kaşeli / mühürlü Öğrenci Belgesi
α Son 6 Ayda Çekilen 4 Biyometrik Fotoğraf
α Genel Sağlık Sigortası Belgesi veya Özel Sağlık Sigortası Belgesi ( İkamet İzni Talep Süresini Kapsayan )
α İkamet Edilecek Yerleşim Yerini Gösteren Belge
   * Yerleşim Yeri Kendinizin ise Tapu Belgesi
   * Yerleşim Yeri Kiralık ise Noter Onaylı Kira Sözleşmesi
   * Yerleşim Yeri Yurt ise E – İmzalı veya Yurt Yetkilisi Tarafından Islak İmzalı ve Kaşeli / Mühürlü Öğrenci Belgesi
   * Yerleşim Yeri Otel vb. ise Bu Yerleşim Yerinde Kaldığına Dair Belge
   * Yerleşim Yeri Destekleyici Yanı ise Destekleyicinin Noter Onaylı Taahhüdü
α İkamet İzin Belgesi İçin Ödenen Bedelin Makbuzu

 
Adım 3 – ) T. C. İstanbul Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuru belgeleri ile gidilir ve parmak izi kaydı verilir.
 
Adım 4 – ) Başvuru belgelerini, başvuru tarihinde en geç 10 gün sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görevli öğretim elemanına teslim etmelidir.
 
İkamet İznini Uzatma Başvurusu :
 
Adım 1 – ) https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinde bulunan e-ikamet sekmesinden “ İkamet İzni Uzatma Başvurusu Yapıyorum ” alanı tıklanarak Başvuru Formu doldurulur. Bu alandaki bilgiler dikkatlice belirtilmelidir. Yanlış veya eksik bilgi olmaması halinde ikamet izni uzatma başvuru süreci uzayabilir. Başvuru Formu doldurulduktan sonra formun çıktısını alınır ve ilk sayfadaki imza alanı imzalanır.
 
Adım 2 – ) Öğrenci İkamet İzni uzatma başvurusu için gerekli belgeler hazırlanır.
  α Islak İmzalı İkamet İzni Uzatma Kayıt / Başvuru Formu
α Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge
α E – İmzalı veya Islak İmzalı ve Kaşeli / Mühürlü Öğrenci Belgesi
α Son 6 Ayda Çekilen 4 Biyometrik Fotoğraf
α Genel Sağlık Sigortası Belgesi veya Özel Sağlık Sigortası Belgesi ( İkamet İzni Talep Süresini Kapsayan )
α İkamet Edilecek Yerleşim Yerini Gösteren Belge
   * Yerleşim Yeri Kendinizin ise Tapu Belgesi
   * Yerleşim Yeri Kiralık ise Noter Onaylı Kira Sözleşmesi
   * Yerleşim Yeri Yurt ise E – İmzalı veya Yurt Yetkilisi Tarafından Islak İmzalı ve Kaşeli / Mühürlü Öğrenci Belgesi
   * Yerleşim Yeri Otel vb. ise Bu Yerleşim Yerinde Kaldığına Dair Belge
   * Yerleşim Yeri Destekleyici Yanı ise Destekleyicinin Noter Onaylı Taahhüdü
α İkamet İzin Belgesi İçin Ödenen Bedelin Makbuzu
α İkamet Kartı
α Yerleşim Yeri Belgesi
α E – İmzalı veya Islak İmzalı ve Kaşeli / mühürlü Transkript Belgesi

 
Adım 3 – ) Başvuru belgelerini Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görevli öğretim elemanına belgeleri en yakın zamanda teslim edilir.
 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :
 
1 – ) Eğer ilk defa ikamet izni başvurusu yapıyorsanız ikamet izni başvurunuzu mutlaka vize ya da vize muafiyeti süresi içerisindeyken yapmalısınız. Aksi takdirde başvurunuz kabul edilmez. Ayrıca uzatma başvurunuzu, geçerli ikamet izni sürenizin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her şekilde ikamet izni süreniz dolmadan önce e-ikamet.goc.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirsiniz.
 
2 – ) Aynı il içerisinde fakülte veya bölüm değişikliği ya da yine aynı il içerisinde farklı bir üniversiteye kayıt yaptırma durumunuzda öğrenim durumunuza ilişkin bu değişikliği izleyen 20 iş günü içinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirimde bulunmalısınız.
 
3 – ) Eğer farklı bir şehirde yükseköğreniminize devam edecekseniz 10 iş günü içerisinde yeni üniversitenizin bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ikamet izni başvurusunda bulunmalısınız. Bu konudaki işlemleriniz yeni üniversitenizin bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu tür bir değişiklik durumunda İkamet İzin Belgenizde değişiklik olacağından bu bildirimi yapmanız ülkemizde yasal kalışınız için önemlidir.
 
4 – ) Kayıt dondurma, üniversiteden ilişik kesme, kayıt yenilememe gibi durumlarda öğrenci ikamet izniniz iptal edilecektir. Ülkemizde yükseköğrenim gördüğünüz süre zarfında bu hususlara dikkat etmeniz öğrenci ikamet izninizin devamlılığı açısından önemlidir.
 
5 – ) Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile kaldığınız sürede “çalışma hakkınız” bulunmaktadır. Bu hakkınız; eğer ön lisans veya lisans öğrencisi iseniz ilk yıldan sonra eğer yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseniz süre sınırlaması olmadan başlar. Bu hizmet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülür. İlgili Bakanlığa ait ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezinden çalışma hayatına ilişkin merak ettiğiniz hususlarda detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 
6 – ) Kişisel bilgilerinizde değişiklik olursa (örneğin medeni haliniz, adresiniz, pasaportunuz değişirse ya da buna benzer durumlar ortaya çıkarsa) bu değişikliği 20 iş gün içerisinde kayıtlı olduğunuz İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmelisiniz.
 
7 – ) Size verilen İkamet İzin Belgesi’nde (kartında) ikamet izni sürenizin bitiş tarihi yer alır. Bu süre bittikten sonra da ülkemizde kalmaya devam edecekseniz, ikamet izin süreniz dolmadan önce mutlaka ikamet izninizi yenilemelisiniz.
 
8 – ) Ülkemizde ikamet izni müracaatında kullanmak üzere ülkenizden getireceğiniz belgeler, mutlaka “apostil şerhli” ya da ülkemizde bulunan konsolosluğunuz tarafından onaylanmış olmalıdır. Ülkenizde düzenlettirdiğiniz belgeyi apostil şerhli olmadan getirdiyseniz Türkiye’de bulunan büyükelçiliğiniz ya da konsolosluğunuza onaylatmalısınız. Ayrıca gerekli belgelerinizi apostil şerhi yaptıramadığınız ya da ülkemizde bulunan temsilciliklerinize onaylatamadığınızda veya söz konusu temsilciliklerin çok ileri tarihlere size randevu vermesi halinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmelisiniz.