Vize ve Oturma İzniYabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Oturma İzni Hakkında Gerekli Bilgiler
 

Üniversiteye yeni kabul edilen lisans ve lisansüstü yabancı öğrenciler, kabul mektuplarıyla birlikte, ülkelerindeki en yakın Türk elçiliğinden öğrenim vizesi alırlar. Bu vizeler, genellikle bir ay süreyle geçerlidir ve öğrenci Türkiye'ye geldikten sonra, bu bir ay içerisinde üniversiteye kayıt yaptırmak zorundadır. Türkiye’ye öğrenim meşruhatlı vize alarak gelen yabancı uyruklu öğrenciler ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde öğrenim amaçlı ikamet izni taleplerini yapmaları gerekmektedir.

 

Kayıtsız olan, izin alan (kayıt donduran), ilişiği kesilen, kendi isteğiyle ilişik kesen ve mezun olan öğrencilerin listesi her dönem İl Göç İdaresine iletilir ve bu öğrencilerin oturma izni iptal edilir. Bu nedenle, bu durumdaki öğrenciler, izin aldıktan, mezun olduktan veya ilişiği kesildikten sonra maksimum 15 gün içerisinde ülkeyi terketmek veya harçlı ikamet almak üzere Emniyet'e başvurmak zorundadır. Aksi takdirde yasal işlem uygulanır.

 
  Bir seneden daha az bir süre izinli olan bir öğrenci, Türkiye'ye gelirken turist vizesiyle gelerek kayıt yaptırabilir. Ancak izin süresi bir yılı geçmişse, yeniden öğrenci vizesi alması gerekir. (İkamet tezkeresi iptal edildiği için, onunla giriş yapamaz.) Herhangi bir okulu kazandığı halde, süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından Göç İdaresine bildirilmektedir.
Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili
İl Göç İdaresi web sitesi : https://istanbul.goc.gov.tr

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün web sitesi: http://www.egm.gov.tr/     

Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrencilerin İkamet İzni Başvurusunu Yapabilmemiz İçin Hazırlaması Gereken Belgeler

! Yabancı uyruklu öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına İkamet İzni Belgesi için eksiksiz şekilde teslim etmeleri gereken belgeler şunlardır:
 
 1. E-ikametten Alınan İkamet İzni Başvuru Formu: Vize veya vize muafiyeti süresi içerisinde https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/Basvuru/IlkBasvuru adresinde yer alan e-İkamet linki üzerinden ikamet izni başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunun çıktısının alınıp yabancı uyruklu öğrenci tarafından imzalanması gerekmektedir.
 
 1. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi: Öncelikli olarak talep edilen ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır.(Örneğin talep edilen ikamet izin süresi 01.03.2020 ise pasaportun en az 30.04.2020 tarihine kadar geçerli olması gereklidir.)
 
 
 1. Dört (4) adet fotoğraf: Fotoğraflar son 6 ay için çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.
 
 1. Geçerli Sağlık Sigortası: İkamet izni alınabilmesi için yabancının kalacağı süreyi kapsayacak sağlık sigortasının olması gerekmektedir.
 
 1. Adres Bilgilerini Gösteren Belge: Adres bilgilerine dair; yabancının ülkemizde kaldığı yere ilişkin (kira,yurt,pansiyon vb.) bir belge ibraz etmesi ve bu belgeden adresin net şekilde anlaşılıyor olması gerekir. Adres Beyanı olarak İl Göç İdaresi tarafından iletilen Öğrenci Adres Dilekçesi formu doldurulabilir.
 
 1. İkamet izni belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz: Belge bedeli ikamet izni başvuru formunda yer almaktadır. Bedel yabancı tarafından Maliye Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu maliye veznelerine veya yetkilendirilmiş bankalara yatırılarak makbuz başvuru formuna eklenmelidir.(Bedel her yıl ayrıca düzenlenmektedir.)
İkamet izni vergi borcunu ödemek için 3 yol bulunmaktadır.

1 ) E-ikamet web sitesi üzerinden vergi borcunu ödeyebilirsiniz İnternet üzerinden indireceğiniz ödeme makbuzunun çıktısını getirebilirsiniz (e-ikamet web sitesi üzerinden ödeme butonunun aktif olması için başvuruyu bitirmiş olmalısınız . Bu buton ikamet izni başvuru formunu tamamladıktan sonra e-ikamet web sitesinde 15 gün içerisinde aktif olmaktadır.

 

2 ) İkamet izni başvuru formunu doldurduktan sonra, en yakın vergi dairesine ziyaret ederek öğrenci ikamet izni ücretini ödeyebilirsiniz . Tüm Istanbul vergi dairelerin iletişim bilgileri için tıklayınız


Vergi borcunuzu ödemek için öncelikle başvuruyu tamamlamış olmanız gerekmektedir . Başvurunuzu tamamladıktan sonra 20**-**-******* şeklinde oluşan ikamet izni başvuru numaranız ile beraber ödeme yapabilirsiniz.

 

3) Size en yakın Vakıfbank , Ziraat Bankası , Halkbank şubelerinden  9207 - İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ vergi kodu ile ödeme yapabilirsiniz (  Şubelere gitmeden önce yanınıza pasaportunuzu , başvuru formunuzu ve ikamet kartınızı (varsa) almayı unutmayınız .

 

 
 1. Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde;
 
 • Muvafakatname: Yabancının anne ve babasının Türkiye’de öğrenim görmesine izin verdiğini kanıtlayan,yetkili mercilerce düzenlenmiş muvafakatname belgesini getirmesi gerekir.
 • Doğum Belgesi: Yabancının geçerli bir kimlik/pasaport belgesinden anne ve/veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda yabancıdan istenecek belgedir.
 
 
 
Başvuru Belgelerinin Teslim Süreci Ve Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 1. Yabancılar ikamet izni müracaatına ilişkin belgelerini e-İkamet sistemi üzerinden aldığı ikamet başvuru formunda yer alan başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tarafımıza teslim etmesi gerektiği hususunda   Tebliğ-Tebellüğ Belgesi ile bilgilendirileceklerdir.
 
 1. Öğrencinin belgeleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tam ise imza karşılığında teslim alınacaktır, belgeleri tam değilse teslim alınmayacak olup Tebliğ-Tebellüğ Belgesi ile bilgilendirileceklerdir.
 
 1.   Yabancıların 30 (otuz) günlük süre içerisinde belgelerini belgelerini teslim etmemesi veya eksik belgelerini teslim etmemesi halinde belgeler üniversite tarafından teslim alınmayacak ve ilgili yabancı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirilecektir.
   

          Öğrenciye belgeleri teslimi esnasında verilen Tebliğ-Tebellüğ belgesi gerektiği durumlarda ilgili makamlara İkamet İzin Belgesi alınana kadar gösterilebilinir.

          İkamet izni belgelerini üniversiteye teslim ettikten 10 iş günü sonra , ikamet izni belgesinin çıkmasını beklemeden tekrar dönmek üzere kısa süreliğine Türkiye'den ayrılacak yabancılar, talep ettikleri ikamet izin süresinin içinde olmak ve harç makbuzlarını (harçtan muaflar hariç) ibraz etmek kaydıyla ikamet izni müracaat müracaat belgeleriyle sınır kapılarından çıkışta cezalı ikamet harcı ödemeden çıkış; 15 gün içinde döndükleri takdirde de vizeye tabii ülke vatandaşı olsalar bile vize almadan ülkeye giriş yapabilceklerdir.
Başvuru için İstanbul İl Göç İdaresine başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru esnasında İkamet İzni Başvuru Belgelerini üniversiteye teslim ettiğinizi ve İkamet İzni Müracaat Belgesi istediğinizi söyleyiniz.

157 numaralı Göç İdaresi çağrı merkezinden yaşadığınız her hangi bir sorun ile ilgili kendi dilinizde 
 destek alabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI: İkamet izni başvurusu için gereken belgeler mutlaka yabancının kendisi, yasal temsilcisi veya avukatı tarafından teslim edilecektir.